Eu funds

Postępowania ofertowe / Przetargi

Prowadzone i zakończone postępowania ofertowe/przetargi:

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dla zadania pn. „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizacja hali dla kantówki pasywnej”


Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

 

POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, dokonał dn. 25.08.2015 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez TESGAS S.A., ul. Batorowska 9, Dąbrowa. Oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.


POZBUD T&R S.A. ogłasza, że w związku z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, ogłoszonym dn. 5 sierpnia 2015 r., w Terminie składania ofert tj. do dn. 21 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00 w Miejscu składania ofert tj. w Kancelarii Biura Zarządu POZBUD T&R S.A. (ul. Bukowska 10A, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo) wpłynęły 2 oferty. W Terminie składania ofert jedna oferta została wycofana.

Zamawiający dokonał otwarcia ofert dn. 21 sierpnia 2015 r. o godz. 13.10 w Miejscu składania ofert. Oferta została złożona przez Tesgas S.A., ul. Batorowska 9, Dąbrowa.
POZBUD T&R S.A. informuje, że aktualnie trwa ocena złożonej oferty.


POZBUD T&R S.A. dn. 17 sierpnia 2015 r. dokonał zmiany w Ogłoszeniu o przetargu dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”. Dokonano zamiany w punktach 6.1 lit. d) ppkt a), 11.7 i 12.2 Ogłoszenia o przetargu.
W związku z wprowadzonymi zmianami wydłuża się Termin składania ofert określony w pkt 12.1 Ogłoszenia o przetargu do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godziny 13.00. W konsekwencji wydłużeniu uległy także terminy określone w punktach 12.2, 13.2 i 14 Ogłoszenia o przetargu.


POZBUD T&R S.A. dn. 12 sierpnia 2015 r. dokonał zmiany w Ogłoszeniu o przetargu dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”. Zmiana dotyczy poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w pkt 6.2 Wadium. Wprowadzona korekta nie ma wpływu na warunki ogłoszonego przetargu.


POZBUD T&R S.A., w związku z Projektem pn. „Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach„, na realizację którego uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, ogłasza dn. 5 sierpnia 2015 r. postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”.

zwiń

Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

POZBUD T&R S.A. ogłasza, że dn. 6 października 2014 r. unieważnia postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, ogłoszone dn. 19 sierpnia 2014 r.


POZBUD T&R S.A. ogłasza, że w związku z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, ogłoszonym dn. 19 sierpnia 2014 r., w Terminie składania ofert tj. do dn. 5 września 2014 r. do godz. 13.00 w Miejscu składania ofert tj. w Kancelarii Biura Zarządu POZBUD T&R S.A. (ul. Bukowska 10A, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo) wpłynęło 12 ofert. Zamawiający dokonał otwarcia ofert dn. 5 września 2014 r. o godz. 13.10 w Miejscu składania ofert. Oferty zostały złożone przez poniższych oferentów:

 1. Gebruder Peters Polska Sp. z o.o., ul. Kardynała B. Kominka 9, 59-220 Legnica
 2. My Energy Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; konsorcjant: Geo Renewables S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
 3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
 4. Opeus Sp. z o.o. S.k.a., ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock
 5. Ecojura Sp. z o.o., ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa
 6. Carsten Sp. z o.o., ul. Budowlanych 149, 43-100 Tychy
 7. Zielone Ciepło Piotr Śmieja, ul. Kossaka 14, 71-170 Szczecin
 8. Tesgas S.A., ul. Batorowska 9, Dąbrowa; konsorcjant: Pitern Sp. z o.o., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo
 9. Energia w Kogeneracji EWK S.A., ul. Karola Miarki 250, 44-189 Wilcza; konsorcjant: Frankensolar CZ. S.r.o., ul. Kostelecka 879/59, Praha 9
 10. Maybatt Sp. z o.o. Sp.k, ul. Chmielna 73b/49, 00-802 Warszawa
 11. MPL Energy Sp. z o.o., ul. Wschodnia 40, 44-119 Gliwice
 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu, ul. Starożytna 69, 62-800 Kalisz

POZBUD T&R S.A. informuje, że aktualnie trwa ocena złożonych ofert. W przypadku konieczności przesłane zostaną do oferentów zapytania, wnioski o wyjaśnienia do złożonych ofert.


W poniżej zamieszczonym pliku znajdują się pytania i odpowiedzi oferentów zadawane w toku postępowania.


Dnia 22 sierpnia 2014 r. zmianie uległy Szczegółowe Warunki Przetargu dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”.  W ramach zmian dodano punkt 7.1. h) , dodano punkt 11.8 oraz zmieniono brzmienie punktu 14. Zmianie uległo także brzmienie punktu 9 Załącznika nr 2 – Formularz Oferty.

W związku z wprowadzonymi zmianami wydłuża się ostateczny termin składania ofert określony w punkcie 12.1. do godziny 13.00 dnia 5 września 2014 r. W konsekwencji wydłużeniu uległy także terminy określone w punktach 12.2, 13.2 oraz 14 Szczegółowych Warunków Przetargu.


POZBUD T&R S.A., w związku z Projektem pn. „Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, na realizację którego uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, ogłasza dn. 19 sierpnia 2014 r. postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”.

zwiń

Postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach” – zakończone

POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z przedsięwzięciem pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach”, zawarł dn. 25.03.2014 r. z PANTO POLAND JANUSZ LEWALSKI (z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Wincentego Pola 5, kod pocztowy 12-100) Umowę o dostawie i montażu maszyn i urządzeń. Informacja o podpisanej Umowie została wskazana w Raporcie bieżącym nr 13/2014 Spółki z dn. 25.03.2014 r.


POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na wybór Dostawcy dla zadania pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach”, dokonał dnia 12 marca 2014 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez JANUSZ LEWALSKI PANTO POLAND z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Wincentego Pola 5, kod pocztowy 12-100. Wybrany wykonawca został zaproszony do przedłożenia dokumentów niezbędnych przed podpisaniem umowy wskazanych w Zapytaniu ofertowym.


POZBUD T&R S.A., w związku z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, na wsparcie którego Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, ogłasza dn. 05.02.2014 r. postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach”.

zwiń

Postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach” – zakończone

POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”, zawarł z REMAXBUD Sp. z o.o. (z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Jagodowej 77, kod pocztowy 62-002), Umowę o wykonanie robót budowlanych z dn. 17.01.2014 r. REMAXBUD Sp. z o.o. pełni funkcję Generalnego Wykonawcy inwestycji. Informacja o podpisanej Umowie została wskazana w Raporcie bieżącym nr 3/2014 Spółki z dn. 22.01.2014 r.


POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”, dokonał dn. 02.01.2014 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez REMAXBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Jagodowej 77, kod pocztowy 62-002. Wybrany wykonawca został zaproszony do przedłożenia dokumentów niezbędnych przed podpisaniem umowy wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

Dn. 28.11.2013 r. POZBUD T&R S.A., w związku z prowadzonym postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”, wprowadził zmianę w treści Zapytania ofertowego. Zmiana treści zapytania spowodowana jest błędnie wskazaną wartością kapitału podstawowego Spółki. Wartość prawidłowa to 25 326 229,00 zł (było 23 377 845,00 zł). Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


POZBUD T&R S.A.,  w związku z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, na wsparcie którego Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, ogłasza postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”.

zwiń

Projekty

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Implementation of the innovative Dual Strong® passive scantlings technology

Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:66 519 999,00 zł
Udział Unii Europejskiej:18 928 455,00 zł
Okres realizacji:2018 – 2020

Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej – kantówki pasywnej Dual Strong®-  hybrydowej klejonki do okien pasywnych.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej–kantówki pasywnej Dual Strong®, opartej o innowacyjną technologię opracowaną przez Wnioskodawcę, która została zgłoszona do prawa ochronnego na wzór użytkowy. Kantówka będzie wytwarzana na bazie nowych rozwiązań technologicznych, które wpływają na znaczącą poprawę właściwości wdrażanego produktu. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu, POZBUD uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalnością oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje  budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej, modernizację starej hali dla kantówki pasywnej oraz zakup linii technologicznych wraz z środkami trwałymi wspierającymi procesy produkcyjne.

zwiń

The use of solar energy for the production of electricity at the production plant POZBUD T&R S.A. in Słonawy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:3 056 427,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 242 450,00 zł
Okres realizacji:2014

Projekt pn. „Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, Schemat 2 Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,3 MW wykorzystującej energię słoneczną w zakładzie produkcyjnym  POZBUD T&R S.A. w Słonawach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

zwiń

Implementation of innovative production technologies at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie w Słonawach

DOTACJE NA INNOWACJE 

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji  w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:39 712 100,00 zł
Udział Unii Europejskiej:10 885 070,25 zł
Okres realizacji:2013 – 2015

Projekt pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki oraz poprawa jej innowacyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii lakierowania profili zespolonych oraz technologii zautomatyzowanego procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania okien.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do produkcji pozwoli na wykonywanie wyrobów o najwyższych cechach jakościowych i w konsekwencji wprowadzenia na rynek zasadniczo ulepszonych produktów stolarki drewnianej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną, zakup linii do lakierowania oraz linii do okuwania i szklenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa.

zwiń

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A. – STAGE II

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności – Etap II

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:400 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego200 000,00 zł

Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Głównym celem planowanych działań jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A.

Założone cele zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia działań eksportowych przewidzianych i rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu:

 • Udział w targach Fensterbau Frontale w Norymberdze odbywających się w dniach 21-24.03.2012 r.,
 • Uzyskanie certyfikatu Passivhaus wydawanego przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt dla wybranych produktów,
 • Opracowanie strategii zawierającej koncepcje wizerunku w zakresie produktu na wybranych rynkach docelowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

zwiń

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A.

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:12 500,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego10 000,00 zł

Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.„, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A. Przedmiotem projektu jest opracowanie i weryfikacja Planu Rozwoju Eksportu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

zwiń

Implementation of an innovative production technology for the production of glazing frames at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji ram przyszybowych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:749 643,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego487 252,28 zł
 

W ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zakupione zostały trzy nowe maszyny do produkcji ram przyszybowych, znajdujących zastosowanie w produkcji okien drewnianych:

 1. obrabiarka do drewna Weinig Powermat 500,
 2. maszyna Hoffmann X-line 50 do przycinania i frezowania,
 3. maszyna Hoffmann typu EP-2 do pneumatycznego wciskania łączników.

Rezultatem realizowanego projektu jest poprawa i unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa POZBUD T&R S.A. Ponadto stworzone zostały nowe miejsca pracy. Udoskonalony produkt (okna drewniane o profilu 68 i 88), będący wynikiem realizowanego projektu charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

 • wyższą wytrzymałością – dzięki łączeniu elementów na wcisk Hoffmanna zamiast tradycyjnej metody klejenia,
 • większą precyzją cięcia i lepszą obróbką materiału,
 • lepszą estetyką – w systemie łączenia elementów na wcisk wyeliminowana została potrzeba stosowania klejów oraz silikonów w przypadku nieprecyzyjnych cięć listew,
 • jednolitą kolorystyką wszystkich elementów ramy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

zwiń

Innovative technology for the production of internal doors at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:9 708 441,73 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego3 978 869,56 zł
 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zaplanowano zakup środków trwałych składających się na innowacyjną linię technologiczną do produkcji drzwi wewnętrznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz wzrostu jego konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym. Oczekiwane osiągnięcie przewagi konkurencyjnej powodowane będzie przede wszystkim:

 • zaoferowaniem nowego rodzaju produktu na chłonnym i rozwijającym się rynku – drzwi wewnętrznych,
 • dywersyfikacją produkcji – w chwili obecnej Spółka koncentruje swoje działania na stolarce otworowej drewnianej, sprzedaż produktów komplementarnych, jakie stanowią drzwi wewnętrzne, stanowić będzie więc uzupełnienie podstawowej oferty,
 • dywersyfikacją portfela zamawiających – rozszerzenie oferty oznacza zwiększenie w strukturze sprzedaży udziału sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych, którzy nie ograniczają się do zakupu stolarki otworowej i poszukują kompleksowej oferty,
 • dywersyfikacją ryzyka związanego z sezonowością sprzedaży stolarki okiennej,
 • stabilniejszym zatrudnieniem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

zwiń

Raising capital by POZBUD T&R S.A. with the involvement of professional advisers

Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:494 100,00 zł
Wartość dofinansowania:202 500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

zwiń

Implementation of an innovative window production technology at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji okien drewnianych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:12 441 679,58 zł
Wartość dofinansowania:5 160 297,57 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

zwiń