Rada Nadzorcza

Andrzej Raubo

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie – tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku eksploatacji siłowni morskich. Absolwent Polsko-Austriackiego Studium Zarządzania i Marketingu w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1985, pracując na stanowisku Asystenta w Polskiej Żegludze Bałtyckiej w Kołobrzegu, a od roku 1987 – w Urzędzie Morskim w Szczecinie na stanowisku Inspektora.  Od roku 1989, przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą w  zakresie zarządzania nieruchomościami własnymi. Założyciel działającej od roku 1989 do dziś spółki  Raubo i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Od roku 1992 przez 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Komfort S.A. z siedzibą w Szczecinie i pozostawał akcjonariuszem tejże spółki. W latach 2002 – 2013 wspólnik i Prezes spółki Erison Sp. z o.o. Od roku 2010 wspólnik w spółce Fairfax Polska Sp. z o.o., od 2014 jej Prokurent a od 2019 roku – Prezes Zarządu. Od roku 2012 wspólnik i Prokurent w  Signum sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinie, od 2015 Prokurent w Marina Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

W latach 1995 – 2004 zasiadał w Radzie Nadzorczej Invest Komfort S.A. w Gdyni. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej, oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Od sierpnia 2020 roku zaangażowany w Grupę Kapitałową COMPREMUM: do lipca 2021 roku jako Wiceprezes Zarządu Pozbud S.A., Prezes Pozbud OZE Sp. z o.o. oraz Pozbud Inwestycje Sp. z o.o. Od sierpnia 2021 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej COMPREMUM S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie budowy sieci sprzedaży, w tym prowadzenia relacji z klientem, restrukturyzacji firm oraz ofertowania na rynku publicznym.

 

Dominik Hunek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny

Tytuł magistra prawa uzyskał w roku 2002 na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Pracował dla wrocławskiego a następnie warszawskiego oddziału międzynarodowej korporacji doradczej.

Po przyjęciu na aplikację adwokacką współtworzył wrocławski oddział dolnośląskiej kancelarii. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2007 roku złożył egzamin adwokacki i rozpoczął praktykę adwokacką we wrocławskiej Kancelarii Budnik, Posnow i Partnerzy jako Partner. Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Hunek i Wspólnicy sp. k. Obrońca, pełnomocnik, doradca Zarządów spółek przemysłowych, energetycznych, koordynator lub kierownik dziesiątków projektów analitycznych, wdrożeniowych.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w negocjacjach problemowych, handlowych, pracowniczych, zarządzaniu przedsiębiorstwami doradczymi, grupami ekspertów. Procesualista z doświadczeniem kilkuset postępowań sądowych.

Marcin Raubo

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia licencjackie (BA) w zakresie Prawa przedsiębiorczego i Międzynarodowego Biznesu na London Metropolitan University w Londynie gdzie następnie kontynuował naukę na studiach magisterskich (MSc) na Birkbeck, University of London.

Od 2010 roku właściciel portu jachtowego w Szczecinie Marina Club Sp. z o.o. W latach 2011-2016 Zastępca Dyrektora spółki Energopol Szczecin S.A. Od roku 2014 do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Signum Sp. z o.o. W roku 2015 założył i pozostaje prokurentem w spółce deweloperskiej Marina Developer Sp. z o.o. Od 2015 roku Komandor Yacht Klubu Polski w Szczecinie. Od lutego 2020 Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Posiada doświadczenie m.in. w procesach ofertowania na rynku publicznym, w restrukturyzacji organizacji, cyfryzacji procesów organizacyjnych oraz w zakresie CSR.

W latach 2016-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Energopol Szczecin S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.

Wojciech Prentki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach, m. in. w szkoleniu Zarządzanie Zmianą Organizacyjną w Banku zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Rozwoju Olimpus w Poznaniu. Zdał egzamin na członka rad  nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Miejskim i Wojewódzkim na stanowisku inspektora w latach 1973-1982. W 1982 roku został Wicedyrektorem – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. budowy Centrum Sportowego MALTA. W latach 1990-1991 pełnił funkcję Dyrektora w Poznańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W 1991 roku rozpoczęła się jego kariera związana stricte z bankowością – został Dyrektorem Biura Zarządu Banku w Invest Bank S.A. w Poznaniu. W 1992 roku odszedł z banku do Sanpoz sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie został wiceprezesem ds. finansowych, by w 1993 roku powrócić do sektora bankowego, do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, gdzie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Organizacji i Zarządzania. Na stanowisku tym pozostał do roku 1995, kiedy to przeniósł się do Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Oddział Regionalny w Poznaniu, gdzie został Naczelnikiem Wydziału Marketingu. W 1997 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2003-2004 Dyrektor Regionu Wielkopolskiego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

W latach 2004-2009 objął analogiczne stanowisko w Banku Millennium S.A. W roku 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego Centrum Biznesu w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. a następnie od roku 2010 do 2014 był Dyrektorem Centrali w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Następnie świadczył usługi doradcze dla  Zarządu w spółkach MRÓZ S.A. oraz CMT Advisory, obecnie doradza Zarządowi Akropol Inwestycje.

Pan Wojciech Prentki był członkiem Rad Nadzorczych spółek Introl S.A., UWI S.A. , Pekabud Morasko sp. z o.o., One-2-One S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Infrastrukturalnych via Polonia S.A. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej ALUSTA S.A. oraz od 2007 roku w Radzie Nadzorczej COMPREMUM S.A.

Andrzej Sołdek

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, niezależny

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2000 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii. Jest abiturientem studiów licencjackich Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa na Politechnice Warszawskiej

Posiada licencje: maklera (nr 143), doradcy inwestycyjnego (nr 19) oraz CFA (2004 r.).

Najważniejsze szkolenia:

  • Harvard Business School, Warsztaty Zarządzania Inwestycjami, 2015
  • Yale SOM and EDHEC Risk Institute, Strategiczna alokacja aktywów i rozwiązania inwestycyjne, 2013
  • EDHEC, Risk Days, 2008 – 2016
  • PZU, Program Rozwoju Wyższej Kadry Managerów (PZU Lider), 2013 – 2014
  • CFA Institute & EDHEC, Nowoczesne strategie alokacji aktywów, 2008

 

Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992-1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego SA oraz w okresie od 1995 do 1998 pełnił funkcję zarządzającego portfelami i Członka Zarządu CIO w ING BSK AM SA. Od 1998 roku związany z Zurich PTE SA gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku. Od 2003 roku związany z PTE PZU SA, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy CEO i CIO (2003-2008), następnie od 2008 do 2016 roku zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem. Od 1 lipca 2018 do 19 grudnia 2018 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding SA, następnie do 30 listopada 2020 na stanowisku Dyrektora Finansowego. Jednocześnie od 1 lipca 2018 do 30 listopada 2020 Członek Zarządu Skarbiec TFI SA odpowiedzialny za finanse, ryzyko i operacje.

W latach 2003-2005 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW: W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz Elektrobudowa SA (2003-2004), następnie w latach 2017-2018 był członkiem rad nadzorczych Elektrobudowy SA, Ferro SA, Skarbiec Holding SA oraz Tarczyński SA. Od grudnia 2020 jest członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu Esaliens TFI.

Był członkiem rady Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Jest aktualnie członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych powołanym przez Przewodniczącego KNF, członkiem Stowarzyszenia i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland, członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego oraz członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów.