Rada Nadzorcza

Andrzej Raubo

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie – tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku eksploatacji siłowni morskich. Absolwent Polsko-Austriackiego Studium Zarządzania i Marketingu w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1985, pracując na stanowisku Asystenta w Polskiej Żegludze Bałtyckiej w Kołobrzegu, a od roku 1987 – w Urzędzie Morskim w Szczecinie na stanowisku Inspektora.  Od roku 1989, przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą w  zakresie zarządzania nieruchomościami własnymi. Założyciel działającej od roku 1989 do dziś spółki  Raubo i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Od roku 1992 przez 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Komfort S.A. z siedzibą w Szczecinie i pozostawał akcjonariuszem tejże spółki. W latach 2002 – 2013 wspólnik i Prezes spółki Erison Sp. z o.o. Od roku 2010 wspólnik w spółce Fairfax Polska Sp. z o.o., od 2014 jej Prokurent a od 2019 roku – Prezes Zarządu. Od roku 2012 wspólnik i Prokurent w  Signum sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinie, od 2015 Prokurent w Marina Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

W latach 1995 – 2004 zasiadał w Radzie Nadzorczej Invest Komfort S.A. w Gdyni. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej, oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Od sierpnia 2020 roku zaangażowany w Grupę Kapitałową COMPREMUM: do lipca 2021 roku jako Wiceprezes Zarządu Pozbud S.A., Prezes Pozbud OZE Sp. z o.o. oraz Pozbud Inwestycje Sp. z o.o. Od sierpnia 2021 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej COMPREMUM S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie budowy sieci sprzedaży, w tym prowadzenia relacji z klientem, restrukturyzacji firm oraz ofertowania na rynku publicznym.

 

Dominik Hunek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, niezależny

Tytuł magistra prawa uzyskał w roku 2002 na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Pracował dla wrocławskiego a następnie warszawskiego oddziału międzynarodowej korporacji doradczej.

Po przyjęciu na aplikację adwokacką współtworzył wrocławski oddział dolnośląskiej kancelarii. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2007 roku złożył egzamin adwokacki i rozpoczął praktykę adwokacką we wrocławskiej Kancelarii Budnik, Posnow i Partnerzy jako Partner. Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Hunek i Wspólnicy sp. k. Obrońca, pełnomocnik, doradca Zarządów spółek przemysłowych, energetycznych, koordynator lub kierownik dziesiątków projektów analitycznych, wdrożeniowych.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w negocjacjach problemowych, handlowych, pracowniczych, zarządzaniu przedsiębiorstwami doradczymi, grupami ekspertów. Procesualista z doświadczeniem kilkuset postępowań sądowych.

Marcin Raubo

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia licencjackie (BA) w zakresie Prawa przedsiębiorczego i Międzynarodowego Biznesu na London Metropolitan University w Londynie gdzie następnie kontynuował naukę na studiach magisterskich (MSc) na Birkbeck, University of London.

Od 2010 roku właściciel portu jachtowego w Szczecinie Marina Club Sp. z o.o. W latach 2011-2016 Zastępca Dyrektora spółki Energopol Szczecin S.A. Od roku 2014 do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Signum Sp. z o.o. W roku 2015 założył i pozostaje prokurentem w spółce deweloperskiej Marina Developer Sp. z o.o. Od 2015 roku Komandor Yacht Klubu Polski w Szczecinie. Od lutego 2020 Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Posiada doświadczenie m.in. w procesach ofertowania na rynku publicznym, w restrukturyzacji organizacji, cyfryzacji procesów organizacyjnych oraz w zakresie CSR.

W latach 2016-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Energopol Szczecin S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.

Wojciech Prentki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach, m. in. w szkoleniu Zarządzanie Zmianą Organizacyjną w Banku zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Rozwoju Olimpus w Poznaniu. Zdał egzamin na członka rad  nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Miejskim i Wojewódzkim na stanowisku inspektora w latach 1973-1982. W 1982 roku został Wicedyrektorem – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. budowy Centrum Sportowego MALTA. W latach 1990-1991 pełnił funkcję Dyrektora w Poznańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W 1991 roku rozpoczęła się jego kariera związana stricte z bankowością – został Dyrektorem Biura Zarządu Banku w Invest Bank S.A. w Poznaniu. W 1992 roku odszedł z banku do Sanpoz sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie został wiceprezesem ds. finansowych, by w 1993 roku powrócić do sektora bankowego, do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, gdzie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Organizacji i Zarządzania. Na stanowisku tym pozostał do roku 1995, kiedy to przeniósł się do Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Oddział Regionalny w Poznaniu, gdzie został Naczelnikiem Wydziału Marketingu. W 1997 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2003-2004 Dyrektor Regionu Wielkopolskiego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

W latach 2004-2009 objął analogiczne stanowisko w Banku Millennium S.A. W roku 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego Centrum Biznesu w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. a następnie od roku 2010 do 2014 był Dyrektorem Centrali w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Następnie świadczył usługi doradcze dla  Zarządu w spółkach MRÓZ S.A. oraz CMT Advisory, obecnie doradza Zarządowi Akropol Inwestycje.

Pan Wojciech Prentki był członkiem Rad Nadzorczych spółek Introl S.A., UWI S.A. , Pekabud Morasko sp. z o.o., One-2-One S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Infrastrukturalnych via Polonia S.A. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej ALUSTA S.A. oraz od 2007 roku w Radzie Nadzorczej COMPREMUM S.A.

Jacek Tucharz

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na Wydziale Handlu Zagranicznego. Ukończył podyplomowe studia w zakresie Polityki Marketingowej na SGH w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993 w Zespole Transakcji Giełdowych Biura Maklerskiego Powszechnego Banku Kredytowego S.A. pracując kolejno na stanowisku inspektora, specjalisty i maklera papierów wartościowych. W latach 1996 – 1999 pracował w XI Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. w Warszawie na stanowisku Analityka Inwestycyjnego a następnie Dyrektora Inwestycyjnego. Takie samo stanowisko zajmował w latach 1999 – 2002 w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Następnie w PZU NFI Management Sp. z o.o. (firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego) do roku 2004 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Wiodących.

W roku 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w spółce portfelowej NFI Progress S.A. – Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. W styczniu 2007 podjął ponownie współpracę z Trinity Management Sp. z o.o., gdzie do roku 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Jednocześnie w latach 2007 – 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Auto-Centrum Puławska Sp. z o.o. W latach 2013 – 2014 pozostawał Wiceprezesem Zarządu Energosynergia Technologie Sp. z o.o.

Równolegle, od roku 2009 zasiada w Radach Nadzorczych spółek, w większości jako niezależny członek rady, reprezentujący inwestorów finansowych. Zasiadał w radach Nadzorczych spółek takich jak MLP S.A., AVIA AM Leasing S.A. Wilno, PENTON TFI S.A., HERKULES S.A. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Seco-Warwick S.A. (członek Komitetu Audytu), Forte S.A. W Radzie Nadzorczej COMPREMUM S.A. od 2019 roku.