Rada Nadzorcza

Łukasz Fojt

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu

 

Skuteczny menedżer specjalizujący się w branży budowlanej, produkcyjnej oraz handlowej. W okresie 20 lat pracy zawodowej m.in. zbudował od podstaw i zarządzał firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, które z sukcesem realizowały duże projekty inwestycyjne w tym instalacyjne, teletechniczne, kubaturowe jak i deweloperskie. Nie bojąc się nowych wyzwań inwestuje również i wspomaga swoim doświadczeniem strat-up w branży internetowej rozszerzając tym samym swoje kompetencje.

 

Dominik Hunek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

niezależny członek Rady Nadzorczej

 

Tytuł magistra prawa uzyskał w roku 2002 na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Pracował dla wrocławskiego a następnie warszawskiego oddziału międzynarodowej korporacji doradczej.

Po przyjęciu na aplikację adwokacką współtworzył wrocławski oddział dolnośląskiej kancelarii. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2007 roku złożył egzamin adwokacki i rozpoczął praktykę adwokacką we wrocławskiej Kancelarii Budnik, Posnow i Partnerzy jako Partner. Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Hunek i Wspólnicy sp. k. Obrońca, pełnomocnik, doradca Zarządów spółek przemysłowych, energetycznych, koordynator lub kierownik dziesiątków projektów analitycznych, wdrożeniowych.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w negocjacjach problemowych, handlowych, pracowniczych, zarządzaniu przedsiębiorstwami doradczymi, grupami ekspertów. Procesualista z doświadczeniem kilkuset postępowań sądowych.

Andrzej Sołdek

Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

niezależny członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2000 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii. Jest abiturientem studiów licencjackich Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa na Politechnice Warszawskiej

Posiada licencje: maklera (nr 143), doradcy inwestycyjnego (nr 19) oraz CFA (2004 r.).

Najważniejsze szkolenia:

 • Harvard Business School, Warsztaty Zarządzania Inwestycjami, 2015
 • Yale SOM and EDHEC Risk Institute, Strategiczna alokacja aktywów i rozwiązania inwestycyjne, 2013
 • EDHEC, Risk Days, 2008 – 2016
 • PZU, Program Rozwoju Wyższej Kadry Managerów (PZU Lider), 2013 – 2014
 • CFA Institute & EDHEC, Nowoczesne strategie alokacji aktywów, 2008

 

Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992-1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego SA oraz w okresie od 1995 do 1998 pełnił funkcję zarządzającego portfelami i Członka Zarządu CIO w ING BSK AM SA. Od 1998 roku związany z Zurich PTE SA gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku. Od 2003 roku związany z PTE PZU SA, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy CEO i CIO (2003-2008), następnie od 2008 do 2016 roku zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem. Od 1 lipca 2018 do 19 grudnia 2018 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding SA, następnie do 30 listopada 2020 na stanowisku Dyrektora Finansowego. Jednocześnie od 1 lipca 2018 do 30 listopada 2020 Członek Zarządu Skarbiec TFI SA odpowiedzialny za finanse, ryzyko i operacje.

W latach 2003-2005 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW: W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz Elektrobudowa SA (2003-2004), następnie w latach 2017-2018 był członkiem rad nadzorczych Elektrobudowy SA, Ferro SA, Skarbiec Holding SA oraz Tarczyński SA. Od grudnia 2020 jest członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu Esaliens TFI.

Był członkiem rady Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Jest aktualnie członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych powołanym przez Przewodniczącego KNF, członkiem Stowarzyszenia i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland, członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego oraz członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Piotr Matras

Sekretarz Rady Nadzorczej

niezależny członek Rady Nadzorczej

 

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki Precyzyjnej, gdzie w 1993 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył podyplomowe studia MBA w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej – program zorganizowany wspólnie z London Business School, HEC Paris i Norwegian School of Economics.

Uprawnienia zawodowe:

Zdane wszystkie egzaminy w ramach zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Zakończona praktyka oraz rozpoczęty proces aplikacji.

Kursy i szkolenia:

 • Corporate Finance Strategy in Global Markets – 2-tyg. szkolenie organizowane przez INSEAD (zagadnienia efektywnej struktury kapitałowej, strategii, Economic Value Added i Value Based Management, fuzji i przejęć oraz opcji i innych instrumentów pochodnych).
 • Mergers and Acquisitions – szkolenie organizowane przez EUROMONEY.
 • Liczne szkolenia w zakresie: księgowości, finansów i podatków.
 • Szkolenia z zakresu project management, negocjacji oraz miękkich umiejętności z zakresu zarządzania.

Doświadczenie zawodowe:

Karierę zawodową rozpoczął w największej firmie doradczej w Polsce – Arthur Andersen, początkowo w dziale audytu i doradztwa gospodarczego, gdzie uczestniczył w audytach sprawozdań finansowych i analizach prywatyzacyjnych największych firm w Polsce takich jak KGHM Polska Miedź S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. Następnie pracował w dziale corporate finance, gdzie prowadził liczne projekty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy transakcjach kapitałowych, badania due diligence oraz doradztwa przy organizacji finansowania projektów inwestycyjnych. Następnie przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego / CFO i Członka Zarządu, m.in. w Zakładach Metalurgicznych Skawina S.A. (Grupa Impexmental), AMS S.A. (Grupa Agora), NOMI S.A. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej takich spółek jak: PPUH Zambud Sp. z o.o., Adpol Sp.  z o.o., Madro Wrocław S.A., Ventus Sp. z o.o.

Obecnie jest Wspólnikiem i Prezesem Zarządu LPI Development Sp. z o.o., spółki realizującej projekty nieruchomościowe w Warszawie.

 

Krzysztof Miler

Członek Rady Nadzorczej

niezależny członek Rady Nadzorczej

 

 

Pan Krzysztof Miler całą dotychczasową karierę zawodową poświęcił rynkowi kolejowemu. Jest współzałożycielem spółki giełdowej TORPOL S.A. z Poznania i związany z nią od ponad 32 lat. Od czerwca 2020 roku do czerwca 2023 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu TORPOL S.A. ds. Technicznych Od maja 2004 roku (uprzednio w TORPOL Sp. z o.o.) do czerwca 2020 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Od listopada 1999 roku do maja 2004 roku Krzysztof Miler był członkiem Zarządu TORPOL Sp. z o.o. Krzysztof Miler posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie budowy i modernizacji linii i obiektów kolejowych. Nadzorował, zarządzał lub uczestniczył w zarządzaniu realizacją największych projektów kolejowych na rynku krajowym, m.in.:, Nowa Łódź Fabryczna (ok. 1,5 mld zł netto), modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica (ok. 1,3 mld zł netto), LCS Konin (0,83 mld zł netto), modernizacja połączeń kolejowych do portów w Gdańsku (ok. 1,15 mld zł netto) czy w Szczecinie i Świnoujściu (łącznie ok. 1,45 mld zł netto), modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 — LCS Gdańsk i LCS Gdynia (o łącznej wartości ok. 1,0 mld zł).

Krzysztof Miler ma wykształcenie średnie. W 1975 roku ukończył Technikum Kolejowe w Poznaniu, kierunek: technik drogowy, specjalność: drogi i mosty kolejowe.

Przebieg kariery zawodowej Krzysztofa Milera:

 • czerwiec 2020 — czerwiec 2023: TORPOL S.A. — Pełnomocnik Zarządu ds. Technicznych;
 • maj 2004 — czerwiec 2020: TORPOL S.A. — Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji;
 • 2006 — styczeń 2020: Afta Sp. z o.o. — Prezes Zarządu, Likwidator;
 • 2008 – 2011: o Elmont-Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. — Członek Zarządu
 • 1989 – 2009: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budomex Sp. z o.o. — Członek Zarządu, Wspólnik, Likwidator;
 • listopada 1999 — maj 2004: TORPOL sp. z o . o. — Członek Zarządu ds. Produkcji;
 • 1992 – 1999: o TORPOL sp. z o . o. -Dyrektor ds. Produkcji;
 • 1975 – 1996: PKP S.A. Oddział Drogowy — Naczelnik Sekcji Zmechanizowanego Utrzymania