Nowoczesność dzięki doświadczeniu

COMPREMUM S.A. to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Postępujące w ostatnich latach otwarcie na biznesowe wyzwania w innych branżach było impulsem do budowy Grupy Kapitałowej wokół Spółki, która historycznie, do końca 2021 roku była jednym z największych producentów stolarki otworowej w Polsce. Dziś, podążając za technologicznymi wyzwaniami rynku, łączymy w swoich działaniach użyteczność z dbałością o środowisko naturalne. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na polskim rynku Spółka traktuje jako unikalny kapitał i jednocześnie ogromne zobowiązanie wobec właścicieli i pozostałych interesariuszy. Kluczowe dla rozwoju Spółki było pozyskanie kontraktu infrastrukturalnego. Związane z kontraktem nabycie spółki celowej rozpoczęło proces budowy silnej Grupy Kapitałowej COMPREMUM, która dziś skupia spółki posiadające referencje i kadrę gotową do kompleksowej realizacji projektów na rynku usług budowlanych, deweloperskim i kolejowym. Jednocześnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania zleceń w segmencie odnawialnych źródeł energii.

Istotne momenty w historii

2021 wejście na rynek przemysłu kolejowego: zawarcie z PKP Intercity S.A. umów na modernizację 14 wagonów, zawarcie z Durapower Holdings PTE LTD oraz Elmodis Sp. z o.o. Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce

2020 objęcie pakietu 100% akcji w spółce AGNES S.A. utworzenie POZBUD Inwestycje Sp. z o.o. (następnie FARADISE Energy Sp. z o.o.  oraz POZBUD OZE Sp. z o.o. – wejście na rynek odnawialnych źródeł energii

2017 objęcie pakietu 100% udziałów w spółce SPC-2 Sp z.o.o.

2016 uruchomienie pierwszego projektu w ramach segmentu deweloperskiego Strzeszyn – Zacisze

2011 pierwszy kontrakt realizowany w ramach segmentu rewitalizacja linii kolejowych – nr 271 Wrocław Główny

2008 uruchomienie zakładu produkcyjnego w Słonawach IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – pozyskanie 13,3 mln zł kapitału

1973 otwarcie warsztatu stolarskiego