Spółka COMPREMUM S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 19 września 2008 roku.

Przynależność do indeksu: WIG-Poland,  InvestorMS,  WIG-BUDOWNICTWO,  WIG


Klasyfikacja przyjęta przez rynek GPW: sektor materiałów budowlanych, rynek podstawowy

Nazwa skrócona: COMPREMUM (od 24 stycznia 2022)

Oznaczenie: CPR (od 24 stycznia 2022)


ISIN: PLPZBDT00013

Kod LEI: 259400RSI902DYNUQ180

Ważne linki:
https://www.knf.gov.pl/
https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLPZBDT00013#infoTab