Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań, KRS: 0000284164, tel.: +48 538 550 394, e-mail: [email protected] (dalej: COMPREMUM).
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. budowy pozytywnego wizerunku COMPREMUM poprzez odpowiedzi na Państwa pytania dot. oferty COMPREMUM lub samej firmy i mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – uzasadniony interes administratora, tj. budowa pozytywnego wizerunku COMPREMUM, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przedstawienie oferty handlowej COMPREMUM i może być Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy lub podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
  4. Kategorie odbiorców danych osobowych: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych COMPREMUM, (ewentualnie) podwykonawcy COMPREMUM dedykowani do przedstawiania ofert handlowych COMPREMUM lub promocji wizerunku firmy.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyczerpania zagadnienia wskazanego w Państwa zapytaniach, przedstawienia oferty handlowej COMPREMUM, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres jej realizacji i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, w tym do czasu upływu okresu gwarancyjnego (gdy udzielana jest gwarancja).
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność odpowiedzi na Państwa zapytania, przedstawienia oferty handlowej COMPREMUM, realizacji  umowy lub podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy.