Zarząd

Paweł Piotrowski

Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami w branży transportu kolejowego, obronności i IT. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i korporacyjnym jak również w administracji publicznej.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych o specjalizacji Pojazdy Szynowe. Karierę zawodową rozpoczął na początku lat 90-tych, pracując kolejno w PKP – Lokomotywownia Warszawa Praga a następnie Dyrekcji Eksploatacji Cystern gdzie w 1998 roku został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych. Odpowiedzialny był za naprawy, utrzymanie i produkcję taboru kolejowego. Po prywatyzacji i sprzedaży DEC Sp. Z o.o. do amerykańskiego koncernu GATX, kontynuował pracę na tym samym stanowisku do 2004 roku. Od 2005 do 2006 był Wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnym za sprawy techniczne i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Uczestnik spotkań Europejskiej Agencji Kolejowej z ramienia UTK. W 2006 roku powołany na funkcję Prezesa Thales Rail Signalling Solutions Sp. Z o.o, spółki z grupy Thales. Od 2010 do 2021 Dyrektor Krajowy Thales w Polsce i jednocześnie Prezes spółki Thales Polska, Członek Zarządu Thales Alenia Space Polska oraz Thales DIS Polska. Odpowiedzialny za rozwój biznesu francuskiej grupy Thales w Polsce w sektorach kolejowym, obronnym, bezpieczeństwa, kosmicznym i cyberbezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczył w projektach realizowanych dla PKP PLK przy modernizacji linii kolejowych w Polsce m.in. implementacja pierwszego systemu ETCS poziomu 1 na linii CMK, modernizacja linii magistralnych E65, E75, E20, E30 i wielu innych. Od sierpnia 2021 doradca Zarządu Spółki COMPREMUM.

Znajomość języków: angielski, rosyjski – biegle, niemiecki – komunikatywny.

Łukasz Fojt

Wiceprezes Zarządu

Skuteczny menedżer specjalizujący się w branży budowlanej, produkcyjnej oraz handlowej. W okresie 20 lat pracy zawodowej m.in. zbudował od podstaw i zarządzał firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, które z sukcesem realizowały duże projekty inwestycyjne w tym instalacyjne, teletechniczne, kubaturowe jak i deweloperskie. Nie bojąc się nowych wyzwań inwestuje również i wspomaga swoim doświadczeniem strat-up w branży internetowej rozszerzając tym samym swoje kompetencje.

Radosław Załoziński

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydziału Ekonomii. Ukończył studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny. Brał udział w programie Executive Academy we współpracy ze szwajcarską uczelnią IMD Business School w Lozannie oraz Colorado School of Mine w USA.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zespołami w obszarze finansów w największych polskich spółkach kapitałowych z kategorii blue chip, działających na rynkach międzynarodowych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. w KGHM Polska Miedź SA, gdzie do roku  2004 r. pracował w obszarze handlu zagranicznego i sprzedaży kluczowych produktów firmy na rynek krajowy. Od 2005 r. zarządzał zespołem odpowiedzialnym za analizę rynku walutowego i szeroko pojętych rynków finansowych. Nadzorował proces wdrożenia i  zarządzania ryzykiem kredytowym w KGHM Polska Miedź S.A.. Od 2010 do 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym. Od połowy 2016 do 2018 r. jako Dyrektor Naczelny ds. Finansów odpowiadał m.in. za zabezpieczenie płynności finansowej oraz obszar ubezpieczeń Grupy Kapitałowej KGHM. Nadzorował liczne projekty związane z pozyskaniem i opiniowaniem umów finansowania w Grupie Kapitałowej KGHM. Odpowiadał za negocjacje w procesie restrukturyzacji project finance dla Joint Venture Sierra Gorda SCM z bankami japońskimi oraz partnerami wspólnego przedsięwzięcia (Grupa Sumitomo).

Od lutego 2019 r. do czerwca 2019 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Ekonomicznych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) S.A., koordynując pracę całego Pionu Ekonomicznego. W tym czasie zajmował się m.in. negocjacjami umowy kredytu konsorcjalnego z bankami finansującymi GK JSW oraz umowy pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla spółek JSW SA i JSW Koks.

Od lipca 2019 do marca 2021 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomicznych w JSW S.A., gdzie zarządzał procesami budżetowania, controllingu, płynności finansowej, w tym pozyskania i optymalizacji finansowania dłużnego. Odpowiadał również za procesy księgowe i raportowania okresowego, a także wdrożenie i stosowanie spójnej polityki rachunkowości.  Przewodził również relacjom inwestorskim oraz wspierał procesy handlowe i sprzedażowe. W roku 2020 nadzorował proces pozyskania i negocjacji największego w Polsce finansowania w ramach tarczy antycovidowej dla polskich przedsiębiorstw, udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju w kwocie 1.173 mld PLN.

Od września 2021 r. do maja 2022 r. pełnił funkcje doradcze w procesach due diligence przedsięwzięć biznesowych w Grupie Kapitałowej Compremum.