Zarząd

Łukasz Fojt

Przewodniczący Rady Nadzorczej i członek KARN, oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu

Skuteczny menedżer specjalizujący się w branży budowlanej, produkcyjnej oraz handlowej. W okresie 20 lat pracy zawodowej m.in. zbudował od podstaw i zarządzał firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, które z sukcesem realizowały duże projekty inwestycyjne w tym instalacyjne, teletechniczne, kubaturowe jak i deweloperskie. Nie bojąc się nowych wyzwań inwestuje również i wspomaga swoim doświadczeniem strat-up w branży internetowej rozszerzając tym samym swoje kompetencje.

Bogusław Bartczak

Prezes Zarządu

Bogusław Bartczak posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej, doradztwie strategicznym, nadzorze korporacyjnym, restrukturyzacji operacyjnej i finansowej przedsiębiorstw oraz w inwestycjach kapitałowych.

Absolwent Politechniki Łódzkiej gdzie uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera elektroniki  oraz ukończył studia podyplomowe z zarządzania. Ukończył również roczne studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, Wlk. Brytania.

Swoją karierę rozpoczął w firmie Accenture jako doradca ds. zarządzania.

W latach 2000 – 2015 zarządzał wieloma firmami działającymi w Europie, w tym między innymi pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Europy Zachodniej Carlsberg Breweries A/S, Prezesa Zarządu Carlsberg Serbia AD, Prezesa Zarządu Carlsberg Italia S.p.A., Wiceprezesa Zarządu Carlsberg Polska S.A., Prezesa Zarządu NOMI S.A. oraz  Prezesa Zarządu Aluminium Konin S.A.

W latach 2015 – 2017 był Dyrektorem Zarządzającym w Alvarez & Marsal, międzynarodowej firmie doradczej specjalizującej się w restrukturyzacji firm oraz wsparciu realizacji transakcji kapitałowych.

Następnie w funkcji Prezesa Zarządu zarządzał spółkami: Black Red White S.A. (jeden z największych producentów mebli w Polsce), J.S. Hamilton Sp. z o.o. (lider sektora TIC, największego operator komercyjnych laboratoriów spożywczych i środowiskowych w Europie Centralnej) oraz jako Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający – spółką PrimaVega Sp. z o.o. (wiodący producent i dystrybutor świeżych warzyw zielonych w Polsce i Europie Wschodniej).

 

Agnieszka Grzmil

Wiceprezes Zarządu

Menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i finansów w spółkach z sektora budowlanego, produkcyjnego oraz nieruchomości komercyjnych. Od 16 lat pełni funkcje zarządcze.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych z zakresu Audytu wewnętrznego i kontroli finansowej oraz studiów podyplomowych na kierunku Controlling. Brała udział w licznych szkoleniach z zarządzania i finansów oraz posiada certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1996r. w Hydrobudowa 9 S.A. jako specjalista ds. finansów i analiz ekonomicznych. Następnie w latach 2004 – 2012 kolejno jako Kierownik Działu Ekonomicznego, Kierownik Działu Zarządzania Płynnością, Z-ca Dyrektora ds. Finansów oraz Dyrektor Finansowy. Od 08.2011 – 09.2012 Dyrektor ds. finansów w Hydrobudowa Polska S.A. Od 2013 do 2019 roku pełniła funkcje w zarządach spółek z grupy kapitałowej PBG Dom w których współzarządzała aktywami w portfelu nieruchomości komercyjnych o wartości ponad 200 mln PLN. Odpowiadała za monetaryzację portfela, restrukturyzację finansową oraz organizacyjną spółek portfelowych oraz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Skutecznie przeprowadziła procesy komercjalizacji projektów oraz pozyskania refinansowania.

Od 2020 roku związana z grupą Kapitałową Compremum S.A. – jako Wiceprezes Zarządu w SPC-2 Sp. z o.o. realizującej projekt „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1”. Jednocześnie od listopada 2021r. do grudnia 2022r. Członek Zarządu spółki Fabryka SLONAWY Sp. z o.o. powstałej z wydzielenia działalności związanej z produkcją stolarki otworowej ze struktur spółki Compremum S.A.