Zarząd

Łukasz Fojt

Prezes Zarządu

Skuteczny menedżer specjalizujący się w branży budowlanej, produkcyjnej oraz handlowej. W okresie 20 lat pracy zawodowej m.in. zbudował od podstaw i zarządzał firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, które z sukcesem realizowały duże projekty inwestycyjne w tym instalacyjne, teletechniczne, kubaturowe jak i deweloperskie. Nie bojąc się nowych wyzwań inwestuje również i wspomaga swoim doświadczeniem strat-up w branży internetowej rozszerzając tym samym swoje kompetencje.

Michał Ulatowski

Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Bankowość i Ubezpieczenia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2014 roku zdał egzamin dyplomowy na Biegłego Rewidenta i został wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12949. Od 1998 roku związany jest z rynkiem kapitałowym. Pracę zawodową rozpoczął w Wielkopolskich Fabrykach Mebli SA na stanowisku Szefa Zespołu Finansów, a następnie Głównego Księgowego.

W latach 2007 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora finansowego w Torpol SA, spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wcześniej w tej samej spółce pracował na stanowisku Głównego Księgowego. Do jego obowiązków należało między innymi: zapewnienie odpowiedniej płynności spółce oraz kontrola właściwego poziomu kapitału obrotowego; przygotowaniem budżetów, prognoz finansowych oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń; ocena efektywności projektów inwestycyjnych; zarządzanie ryzykiem kursowym w spółce; współpraca z zewnętrznymi audytorami, prawnikami, doradcami podatkowymi, bankami i firmami ubezpieczeniowymi.

Michał Ulatowski, jako Wiceprezes Zarządu, w bieżącej działalności operacyjnej od lutego 2019 roku nadzoruje sferę ekonomiczno – finansową.

Paweł Piotrowski

Wiceprezes Zarządu

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami w branży transportu kolejowego, obronności i IT. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i korporacyjnym jak również w administracji publicznej.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych o specjalizacji Pojazdy Szynowe. Karierę zawodową rozpoczął na początku lat 90-tych, pracując kolejno w PKP – Lokomotywownia Warszawa Praga a następnie Dyrekcji Eksploatacji Cystern gdzie w 1998 roku został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych. Odpowiedzialny był za naprawy, utrzymanie i produkcję taboru kolejowego. Po prywatyzacji i sprzedaży DEC Sp. Z o.o. do amerykańskiego koncernu GATX, kontynuował pracę na tym samym stanowisku do 2004 roku. Od 2005 do 2006 był Wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnym za sprawy techniczne i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Uczestnik spotkań Europejskiej Agencji Kolejowej z ramienia UTK. W 2006 roku powołany na funkcję Prezesa Thales Rail Signalling Solutions Sp. Z o.o, spółki z grupy Thales. Od 2010 do 2021 Dyrektor Krajowy Thales w Polsce i jednocześnie Prezes spółki Thales Polska, Członek Zarządu Thales Alenia Space Polska oraz Thales DIS Polska. Odpowiedzialny za rozwój biznesu francuskiej grupy Thales w Polsce w sektorach kolejowym, obronnym, bezpieczeństwa, kosmicznym i cyberbezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczył w projektach realizowanych dla PKP PLK przy modernizacji linii kolejowych w Polsce m.in. implementacja pierwszego systemu ETCS poziomu 1 na linii CMK, modernizacja linii magistralnych E65, E75, E20, E30 i wielu innych. Od sierpnia 2021 doradca Zarządu Spółki COMPREMUM.

Znajomość języków: angielski, rosyjski – biegle, niemiecki – komunikatywny.