17 marca 2021

Implementation of the innovative Dual Strong® passive scantlings technology

Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong® Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Całkowita wartość inwestycji: 66 519 999,00 zł Udział Unii Europejskiej: 18 928 […]

17 marca 2021

The use of solar energy for the production of electricity at the production plant POZBUD T&R S.A. in Słonawy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Tytuł Projektu: Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Całkowita wartość inwestycji: 3 056 427,00 zł Udział Unii Europejskiej: 1 242 450,00 zł Okres realizacji: 2014 Projekt pn. „Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w […]

17 marca 2021

Implementation of innovative production technologies at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie w Słonawach DOTACJE NA INNOWACJE  Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji  w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Całkowita wartość inwestycji: 39 712 100,00 zł Udział Unii Europejskiej: 10 885 070,25 zł Okres realizacji: 2013 – 2015 Projekt pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w […]

17 marca 2021

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A. – STAGE II

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności – Etap II FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI  Tytuł Projektu: Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A. Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Całkowita wartość inwestycji: 400 000,00 zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 200 000,00 zł Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD […]

17 marca 2021

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A.

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Tytuł Projektu: Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A. Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Całkowita wartość inwestycji: 12 500,00 zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 000,00 zł Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.„, realizowany […]

17 marca 2021

Implementation of an innovative production technology for the production of glazing frames at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji ram przyszybowych FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Całkowita wartość inwestycji: 749 643,23 zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 487 252,28 zł  W ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych […]

17 marca 2021

Innovative technology for the production of internal doors at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Tytuł Projektu: Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Całkowita wartość inwestycji: 9 708 441,73 zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 978 869,56 zł  W ramach projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w […]

17 marca 2021

Raising capital by POZBUD T&R S.A. with the involvement of professional advisers

Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Tytuł Projektu: Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A. Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Wartość projektu: 494 100,00 zł Wartość dofinansowania: 202 500,00 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, […]

17 marca 2021

Implementation of an innovative window production technology at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji okien drewnianych FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A. Wartość projektu: 12 441 679,58 zł Wartość dofinansowania: 5 160 297,57 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu […]

17 marca 2021

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dla zadania pn. „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizacja hali dla kantówki pasywnej”

Następna strona »