Implementation of innovative production technologies at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie w Słonawach

DOTACJE NA INNOWACJE 

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji  w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:39 712 100,00 zł
Udział Unii Europejskiej:10 885 070,25 zł
Okres realizacji:2013 – 2015

Projekt pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki oraz poprawa jej innowacyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii lakierowania profili zespolonych oraz technologii zautomatyzowanego procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania okien.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do produkcji pozwoli na wykonywanie wyrobów o najwyższych cechach jakościowych i w konsekwencji wprowadzenia na rynek zasadniczo ulepszonych produktów stolarki drewnianej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną, zakup linii do lakierowania oraz linii do okuwania i szklenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa.

Implementation of innovative production technologies at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie w Słonawach

DOTACJE NA INNOWACJE 

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji  w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:39 712 100,00 zł
Udział Unii Europejskiej:10 885 070,25 zł
Okres realizacji:2013 – 2015

Projekt pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki oraz poprawa jej innowacyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii lakierowania profili zespolonych oraz technologii zautomatyzowanego procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania okien.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do produkcji pozwoli na wykonywanie wyrobów o najwyższych cechach jakościowych i w konsekwencji wprowadzenia na rynek zasadniczo ulepszonych produktów stolarki drewnianej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną, zakup linii do lakierowania oraz linii do okuwania i szklenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa.