Implementation of an innovative window production technology at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji okien drewnianych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:12 441 679,58 zł
Wartość dofinansowania:5 160 297,57 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Implementation of an innovative window production technology at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji okien drewnianych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:12 441 679,58 zł
Wartość dofinansowania:5 160 297,57 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.