The use of solar energy for the production of electricity at the production plant POZBUD T&R S.A. in Słonawy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:3 056 427,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 242 450,00 zł
Okres realizacji:2014

Projekt pn. „Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, Schemat 2 Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,3 MW wykorzystującej energię słoneczną w zakładzie produkcyjnym  POZBUD T&R S.A. w Słonawach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

The use of solar energy for the production of electricity at the production plant POZBUD T&R S.A. in Słonawy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:3 056 427,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 242 450,00 zł
Okres realizacji:2014

Projekt pn. „Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, Schemat 2 Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,3 MW wykorzystującej energię słoneczną w zakładzie produkcyjnym  POZBUD T&R S.A. w Słonawach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013