Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A.

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:12 500,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego10 000,00 zł

Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.„, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A. Przedmiotem projektu jest opracowanie i weryfikacja Planu Rozwoju Eksportu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A.

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:12 500,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego10 000,00 zł

Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.„, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A. Przedmiotem projektu jest opracowanie i weryfikacja Planu Rozwoju Eksportu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013