Implementation of an innovative production technology for the production of glazing frames at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji ram przyszybowych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:749 643,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego487 252,28 zł
 

W ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zakupione zostały trzy nowe maszyny do produkcji ram przyszybowych, znajdujących zastosowanie w produkcji okien drewnianych:

 1. obrabiarka do drewna Weinig Powermat 500,
 2. maszyna Hoffmann X-line 50 do przycinania i frezowania,
 3. maszyna Hoffmann typu EP-2 do pneumatycznego wciskania łączników.

Rezultatem realizowanego projektu jest poprawa i unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa POZBUD T&R S.A. Ponadto stworzone zostały nowe miejsca pracy. Udoskonalony produkt (okna drewniane o profilu 68 i 88), będący wynikiem realizowanego projektu charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

 • wyższą wytrzymałością – dzięki łączeniu elementów na wcisk Hoffmanna zamiast tradycyjnej metody klejenia,
 • większą precyzją cięcia i lepszą obróbką materiału,
 • lepszą estetyką – w systemie łączenia elementów na wcisk wyeliminowana została potrzeba stosowania klejów oraz silikonów w przypadku nieprecyzyjnych cięć listew,
 • jednolitą kolorystyką wszystkich elementów ramy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Implementation of an innovative production technology for the production of glazing frames at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji ram przyszybowych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:749 643,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego487 252,28 zł
 

W ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zakupione zostały trzy nowe maszyny do produkcji ram przyszybowych, znajdujących zastosowanie w produkcji okien drewnianych:

 1. obrabiarka do drewna Weinig Powermat 500,
 2. maszyna Hoffmann X-line 50 do przycinania i frezowania,
 3. maszyna Hoffmann typu EP-2 do pneumatycznego wciskania łączników.

Rezultatem realizowanego projektu jest poprawa i unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa POZBUD T&R S.A. Ponadto stworzone zostały nowe miejsca pracy. Udoskonalony produkt (okna drewniane o profilu 68 i 88), będący wynikiem realizowanego projektu charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

 • wyższą wytrzymałością – dzięki łączeniu elementów na wcisk Hoffmanna zamiast tradycyjnej metody klejenia,
 • większą precyzją cięcia i lepszą obróbką materiału,
 • lepszą estetyką – w systemie łączenia elementów na wcisk wyeliminowana została potrzeba stosowania klejów oraz silikonów w przypadku nieprecyzyjnych cięć listew,
 • jednolitą kolorystyką wszystkich elementów ramy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013