Innovative technology for the production of internal doors at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:9 708 441,73 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego3 978 869,56 zł
 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zaplanowano zakup środków trwałych składających się na innowacyjną linię technologiczną do produkcji drzwi wewnętrznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz wzrostu jego konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym. Oczekiwane osiągnięcie przewagi konkurencyjnej powodowane będzie przede wszystkim:

  • zaoferowaniem nowego rodzaju produktu na chłonnym i rozwijającym się rynku – drzwi wewnętrznych,
  • dywersyfikacją produkcji – w chwili obecnej Spółka koncentruje swoje działania na stolarce otworowej drewnianej, sprzedaż produktów komplementarnych, jakie stanowią drzwi wewnętrzne, stanowić będzie więc uzupełnienie podstawowej oferty,
  • dywersyfikacją portfela zamawiających – rozszerzenie oferty oznacza zwiększenie w strukturze sprzedaży udziału sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych, którzy nie ograniczają się do zakupu stolarki otworowej i poszukują kompleksowej oferty,
  • dywersyfikacją ryzyka związanego z sezonowością sprzedaży stolarki okiennej,
  • stabilniejszym zatrudnieniem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Innovative technology for the production of internal doors at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:9 708 441,73 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego3 978 869,56 zł
 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zaplanowano zakup środków trwałych składających się na innowacyjną linię technologiczną do produkcji drzwi wewnętrznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz wzrostu jego konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym. Oczekiwane osiągnięcie przewagi konkurencyjnej powodowane będzie przede wszystkim:

  • zaoferowaniem nowego rodzaju produktu na chłonnym i rozwijającym się rynku – drzwi wewnętrznych,
  • dywersyfikacją produkcji – w chwili obecnej Spółka koncentruje swoje działania na stolarce otworowej drewnianej, sprzedaż produktów komplementarnych, jakie stanowią drzwi wewnętrzne, stanowić będzie więc uzupełnienie podstawowej oferty,
  • dywersyfikacją portfela zamawiających – rozszerzenie oferty oznacza zwiększenie w strukturze sprzedaży udziału sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych, którzy nie ograniczają się do zakupu stolarki otworowej i poszukują kompleksowej oferty,
  • dywersyfikacją ryzyka związanego z sezonowością sprzedaży stolarki okiennej,
  • stabilniejszym zatrudnieniem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013