Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A. – STAGE II

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności – Etap II

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:400 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego200 000,00 zł

Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Głównym celem planowanych działań jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A.

Założone cele zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia działań eksportowych przewidzianych i rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu:

  • Udział w targach Fensterbau Frontale w Norymberdze odbywających się w dniach 21-24.03.2012 r.,
  • Uzyskanie certyfikatu Passivhaus wydawanego przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt dla wybranych produktów,
  • Opracowanie strategii zawierającej koncepcje wizerunku w zakresie produktu na wybranych rynkach docelowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A. – STAGE II

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności – Etap II

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:400 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego200 000,00 zł

Projekt pn. „Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Głównym celem planowanych działań jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A.

Założone cele zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia działań eksportowych przewidzianych i rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu:

  • Udział w targach Fensterbau Frontale w Norymberdze odbywających się w dniach 21-24.03.2012 r.,
  • Uzyskanie certyfikatu Passivhaus wydawanego przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt dla wybranych produktów,
  • Opracowanie strategii zawierającej koncepcje wizerunku w zakresie produktu na wybranych rynkach docelowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.