Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dla zadania pn. „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizacja hali dla kantówki pasywnej”