17 marca 2021

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dla zadania pn. „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizacja hali dla kantówki pasywnej”

17 marca 2021

Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

17 marca 2021

Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

17 marca 2021

Postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach” – zakończone

17 marca 2021

Postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach” – zakończone