Postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach” – zakończone