Postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: “Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach” – zakończone