Raising capital by POZBUD T&R S.A. with the involvement of professional advisers

Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:494 100,00 zł
Wartość dofinansowania:202 500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Raising capital by POZBUD T&R S.A. with the involvement of professional advisers

Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:494 100,00 zł
Wartość dofinansowania:202 500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013