6 October 2022

28/2022:  Informacja dotycząca realizacji kontraktu.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”), odpowiadając na zapotrzebowanie informacyjne zgłaszane przez akcjonariuszy i obligatariuszy związane ze złożeniem przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o., tj. członka Konsorcjum realizującego dla PKP PLK S.A. kontrakt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS-GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS […]

3 August 2022

26/2022: Informacja o nieprzyjęciu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku, po przeanalizowaniu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (dalej „Oferta”) podjął decyzję o nieprzyjęciu Oferty. Otrzymana  w dniu 27 lipca 2022 roku  od spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie oferta nabycia […]

26 July 2022

25/2022: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 25 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy COMPREMUM za lata 2022 oraz […]

22 July 2022

24/2022: Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 22 lipca 2022 roku odbyła się rozprawa wyznaczona wskutek wspólnego zaskarżenia przez COMPREMUM S.A. i Transtrain Sp. z o.o. (wcześniej  Mag-Train Sp. z o.o.) (dalej „Transtrain”) w całości wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2022 roku. Wyrok ten […]

24 June 2022

22/2022: Zawarcie z firmą audytorską porozumienia o rozwiązaniu umowy.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku zawarł z UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (“Firma audytorska”) porozumienie o rozwiązaniu łączącej strony umowy z dnia 28 lipca 2022 r. o badanie i ocenę sprawozdań finansowych (dalej „Porozumienie”), ze […]

1 July 2022

23/2022: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Zarządu nowej kadencji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwał, od których rozpatrywania odstąpiło Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku – w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki COMPREMUM S.A., które odbyło się w dniu 30 […]

21 June 2022

20/2022: Realizacja strategii rozwoju w zakresie udziału w rynku stolarki otworowej

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “Spółka”) informuje, że Spółka przy udziale spółki córki Fabryka SLONAWY sp. z o.o. wraz z długoletnim partnerem biznesowym z USA, uzgodniły strategię w sprawie wzajemnego zaangażowania się w rozwój współpracy na rynku amerykańskim, w zakresie intensyfikacji i istotnego zwiększenia sprzedaży produktów polskich na rynku amerykańskim. Współpraca […]

22 June 2022

21/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki- uzupełnienie raportu 19/2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego 19/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku stanowiącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazuje do wiadomości publicznej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za 2021 rok; Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku; Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta […]

3 June 2022

19/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318). Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty wraz z materiałami będącymi […]

3 June 2022

18/2022: Zawarcie umowy na realizację kontraktu w Grecji

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) powziął w dniu 2 czerwca 2022 roku informację o zawarciu datowanej na dzień 31 maja 2022 roku umowy z GIANNITSA MUSHROOMS GREECE PRIVATE COMPANY (dalej Inwestor) – spółką prawa greckiego, na realizację projektu polegającego na  budowie zlokalizowanej w pobliżu Salonik pieczarkarni, w tym wykonanie prac projektowych […]

« Previous PageNext Page »