23/2023: Aktualizacja informacji dotyczącej Umów z PKP Intercity – odstąpienie od Umów.

24 lipca 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 28/2021 z dn. 10.09.21r. oraz raportu bieżącego numer 22/2023 z dn. 7.07.23r., Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że wraz z zarządem spółki Transtrain Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (działając wspólnie jako Konsorcjum) podjął decyzję o odstąpieniu od umów zawartych w dniu 10.09.21r. z PKP Intercity S.A. (dalej jako „Zamawiający”), tj. umowy na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 5 wagonów osobowych typu 111A LUX oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ww. wagonów oraz umowy na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 wagonów osobowych typu 112A LUX oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ww. wagonów (łącznie jako „Umowy”).

Spółka wskazuje, że podstawą odstąpienia jest przepis art. 4921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), w związku z informacjami wskazującymi na to, że Zamawiający nie zamierza realizować Umów w zakresie swoich zobowiązań, w tym zapłaty wynagrodzenia. Zarząd Spółki zweryfikował okoliczności prawne i faktyczne, w tym bezspornie potwierdził brak woli ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji jego zobowiązań wynikających z Umów, a tym samym Zarząd Spółki potwierdził ziszczenie się przesłanek do odstąpienia przez Spółkę (działającą wspólnie jako Konsorcjum) od Umów zgodnie z art. art. 4921 kc.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne