14/2023: Informacja o podjęciu współpracy.

12 czerwca 2023

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Emitent, w porozumieniu ze spółką Tatravagónka Poprad s.r.o. z siedzibą w Popradzie, Słowacja podejmie współpracę na rynku kolejowym w ramach spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Paterek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią (dalej „ZNTK Paterek”), będącej specjalistycznym zakładem posiadającym doświadczenie w zakresie naprawy i modernizacji wagonów towarowych. Na datę sporządzania niniejszego raportu, Strony potwierdziły, że w ramach współpracy Spółka przystąpi do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym spółki ZNTK Paterek sp. z o.o. zaplanowanym na 29 czerwca 2023 roku. Docelowe relacje kapitałowe i zasady współpracy zostaną ustalone przez Strony do 31  lipca 2023 roku, po uzgodnieniu szczegółowych warunków finansowych i biznesowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne