24/2023: Informacja z otwarcia ofert- aktualizacja informacji.

08 września 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu w dniu 7 września 2023 roku przez PKP PLK S.A. postępowania pn. Zaprojektowanie i budowa elementów infrastruktury technicznej wzdłuż linii kolejowej numer 4 w ramach projektu pn. „Dostosowanie CMK do prędkości 250 km/h” – w oparciu o przepis art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. umożliwiający unieważnienie postępowania przez zamawiającego, w przypadku jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne