3 czerwca 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, […]

21 maja 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2024

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, […]

26 maja 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2023

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, […]

10 listopada 2017

Raport za 3 kwartał 2017

22 lipca 2015

Zwołanie NWZ 21.08.2015

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 LIPCA 2015 ROKUO ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNAZ SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIENA DZIEŃ 21 SIERPNIA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział […]

21 sierpnia 2015

Treść uchwał NWZ 21.08.2015

TREŚĆ UCHWAŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNAZ SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIEZ DNIA 21 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1/2015Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPOZBUD T&R Spółka Akcyjnaz siedzibą w Wysogotowiez dnia 21 sierpnia 2015 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 […]

8 kwietnia 2016

Zwołanie ZWZ 06.05.2016

OGŁOSZENIE Z DNIA 08 KWIETNIA 2016 ROKUO ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNANA DZIEŃ 06 MAJA 2016 ROKU Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

6 maja 2016

Treść uchwał ZWZ 06.05.2016

TREŚĆ UCHWAŁPODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIUSPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNAZ SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIEW DNIU  06  MAJA 2016 ROKU Uchwała Nr 1/2016Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPOZBUD T&R Spółka Akcyjnaz siedzibą w Wysogotowiez dnia 06 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą  Pozbud T&R S.A., działając na […]

26 kwietnia 2017

Zwołanie ZWZ 26.05.2017

OGŁOSZENIEZ DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKUO ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNANA DZIEŃ 26 MAJA 2017 ROKU Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego […]

26 maja 2017

Treść uchwał ZWZ 26.05.2017

TREŚĆ UCHWAŁPODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIUSPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNAZ SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIEW DNIU  26 MAJA 2017 ROKU Uchwała Nr 1/2017Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPOZBUD T&R Spółka Akcyjnaz siedzibą w Wysogotowiez dnia  26 maja 2017 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 […]

Następna strona »