Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022

03 czerwca 2022

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godz. 11.00,w Poznaniu, w Hotelu & Centrum Kongresowym IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań.

I. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Ogólna liczba akcji w Spółce: 44.836.769 akcji
Ogólna liczba głosów z akcji w Spółce: 48 730 769

II. Dzień Rejestracji: 14 czerwca 2022r.

Załączniki: