Zwołanie ZWZ 14.08.2020

17 lipca 2020

ZMIANA MIEJSCA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd podjął decyzję o zmianie miejsca odbycia Zgromadzenia celem zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 sierpnia 2020 roku, na godz. 11.00, odbędzie się w nowej lokalizacji, w sali konferencyjnej w Hotelu Glamour w Przeźmierowie, przy ul. Rynkowej 92 (Sala Słoneczna).

RAPORT BIEŻĄCY 31/2020 zawierający informację o zmianie lokalizacji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaktualizowane w tym zakresie Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE
Z DNIA 17 LIPCA 2020 ROKU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA
NA DZIEŃ 14 SIERPNIA 2020 ROKU

Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 roku (piątek), o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

I. Ogłoszenie o zwołaniu, porządek obrad i informacje dotyczące udziału w ZWZ

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Ogólna liczba akcji w Spółce: 44.836.769 akcji
Ogólna liczba głosów z akcji w Spółce: 48 730 769

III. Dokumentacja:

1. Projekty uchwał ZWZ

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

  1. formularz pełnomocnictwa
  2. formularz głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

Załączniki: