Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2021

21 maja 2021

OGŁOSZENIE
Z DNIA 21 MAJA 2021 ROKU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁA AKCYJNA
NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2021 ROKU

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku,na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318).

I. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Ogólna liczba akcji w Spółce: 44.836.769 akcji
Ogólna liczba głosów z akcji w Spółce: 48 730 769

II. Record date: 1 czerwca 2021r.

Załączniki: