Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 6.12.2021

08 listopada 2021

OGŁOSZENIE
Z DNIA 8 LISTOPADA 2021 ROKU
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁA AKCYJNA
NA DZIEŃ 6 GRUDNIA 2021 ROKU

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2021 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318).

I. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Ogólna liczba akcji w Spółce: 44.836.769 akcji
Ogólna liczba głosów z akcji w Spółce: 48 730 769

II. Dzień Rejestracji: 20 listopada 2021r.

Załączniki: