6 października 2021

Emisja obligacji serii B

Obligacje

25 kwietnia 2023

Zawieszenie obrotu Obligacjami serii B – uchwała GPW

Obligacje

17 kwietnia 2023

Przedterminowy wykup Obligacji serii B.

Obligacje