Rewitalizacja linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork

Prace w ramach konsorcjum firm TORPOL S.A., INTERCOR i POZBUD T&R S.A.
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość brutto: 353 714 212,63 zł
Prace wykonane w terminie: od 06.03.2013 do 30.06.2015
W ramach projektu przebudowano łącznie: 67, 077 km nawierzchni torowej jednocześnie na torze nr 1 i nr 2, wraz z siecią trakcyjną i konstrukcjami wsporczymi, podtorzem i odwodnieniem, 74 rozjazdy i jeden wiadukt stalowy.
Wyremontowano: 2 mosty ceglane, 7 mostów i jeden wiadukt stalowy, 7 wiaduktów i 16 przepustów.
Wzmocniono konstrukcję: 4 mostów i 1 wiaduktu.
Wykonano ekspertyzę nośności jednego wiaduktu.
Prace wykonano terminowo, z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Galeria zdjęć