Raport za III kwartał 2020

27 listopada 2020

Skrócony skosolidowany raport za III KWARTAŁ 2020 roku
Grupy Kapitałowej POZBUD Spółka Akcyjna
zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe – PODPISANY

Biznes.pap.pl – raport firmy POZBUD S.A

GK-POZBUD_Raport_1-3Q2020
(pdf, 1.25 Mb)