1 grudnia 2021

Prezentacja Grupy

1 października 2021

Prezentacja inwestorska

11 maja 2022

Prezentacja Grupy po publikacji wyniku za 2021 rok