1 December 2021

Prezentacja Grupy

1 October 2021

Prezentacja inwestorska

11 May 2022

Prezentacja Grupy po publikacji wyniku za 2021 rok