9/2024: Podjęcie przez strony mediacji.

10 maja 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako COMPREMUM) informuje, że w dniu 9 maja 2024 roku doszło do podjęcia przez PKP Intercity S.A. oraz działającymi wspólnie jako Konsorcjum COMPREMUM i Transtrain Sp. z o.o., mediacji przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem mediacji jest rozliczenie umów zawartych przez Konsorcjum z PKP Intercity S.A. w dniu 10.09.21r., tj. umowy na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 5 wagonów osobowych typu 111A LUX oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ww. wagonów oraz umowy na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 wagonów osobowych typu 112A LUX oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ww. wagonów (raport bieżący Spółki nr 23/2023).

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne