9/2019 Zakończenie budowy I etapu inwestycji pn. Zacisze Strzeszyn w Poznaniu

17 maja 2019

Raport bieżący 9/2019

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do reportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 17 października 2016 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania dla projektu Strzeszyn Zacisze. Tym samym zakończony został I etap realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi oraz elementami infrastruktury obsługującej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Poznaniu, obręb Strzeszyn” (Projekt).

Projekt ten jest pierwszym tak istotnym projektem deweloperskim realizowanym przez Spółkę. Łącznie w ramach tego Projektu wybudowano 120 mieszkań, 120 komórek lokatorskich, 51 miejsc postojowych naziemnych oraz 107 miejsc postojowych w hali garażowej. Do dnia dzisiejszego zawarto 69 umów sprzedaży mieszkań i dokonano rezerwacji 5 mieszkań. .

Po całkowitym rozliczeniu Projektu Spółka zamierza rozpocząć realizację II etapu inwestycji Strzeszyn Zacisze w Poznaniu.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.