7/2023: Przedterminowy wykup Obligacji serii B.

17 kwietnia 2023

Zarząd Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2023 r. podjął decyzję o przedterminowym, całkowitym wykupie obligacji serii B (kod ISIN: PLO125400013), tj. 18.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18.000.000 PLN („Obligacje”) na żądanie Emitenta.

Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie wykonany w dniu 8 maja 2023 r. W tym dniu Emitent zapłaci za każdą wykupywaną Obligację kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 PLN, narosłe odsetki w IX okresie odsetkowym, tj. 5,88 PLN na każdą wykupywaną Obligację oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii, tj. 5,00 PLN na każdą wykupywaną Obligację.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Dniem ustalenia uprawnionych będzie 27 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt 15 Warunków Emisji Obligacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne