6/2017 Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Wiceprezesa Zarządu

23 maja 2017

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka? „Emitent?) informuje o otrzymaniu w dniu 23 maja 2017 roku zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki Pozbud T&R S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie przekazane zostało przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Romana Andrzejaka i dotyczy nabycia łącznie 17.484 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym:

11.754 sztuk akcji po cenie 2,85 zł za jedną akcję,

2.601 sztuk akcji po cenie 2,84 zł za jedną akcję,

399 sztuk akcji po cenie 2,80 zł za jedną akcję,

2.730 sztuk akcji po cenie 2,75 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym w dniu 23 maja 2017 roku.