45/2020: Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy – aktualizacja informacji

21 października 2020

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do informacji o prowadzeniu negocjacji  ze spółką prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o. i zawarciu w tym zakresie Listu intencyjnego (raport bieżący 28/2020 oraz 32/2020), informuje, iż dokonano uzgodnienia, że negocjacje, a tym samym okres obowiązywania Listu intencyjnego,  ulegają przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2020 roku.