44/2020: Zmiana Statutu Spółki.

21 października 2020

 Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), powziął informację o wpisaniu w dniu 21 października 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 24/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

Tym samym, z dniem 21 października 2020 roku uległa zmianie:

– firma Spółki – z POZBUD T&R S.A. na POZBUD S.A.;

– siedziba Spółki – z Wysogotowa na Poznań.

Zarząd Spółki podaje pełne dane adresowe Spółki:

POZBUD S.A.

ul. Gryfińska 1

60-192 Poznań

Jednocześnie Zarząd Spółki publikuje jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający m.in. zmiany, o których mowa powyżej.