42/2021 Informacja z przeprowadzonej aukcji.

17 grudnia 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 roku, po aukcji przeprowadzonej przez Zamawiającego „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp. – Jarocin w torze nr 1 od km 78,352 do km 92,175, w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica – Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno, Spółka została poinformowana, że oferta złożona przez konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi ALUSTA S.A. oraz POZBUD S.A., ma najniższą cenę. Wartość oferty złożonej przez Konsorcjum po zakończeniu aukcji wynosi 54.450.000,00 zł brutto.

Zarząd Spółki będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.