4/2024: Powołanie Prezesa Zarządu – uzupełnienie informacji.

15 marca 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu 3/2024 z 8 marca 2024 roku, przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego Prezesa Zarządu – pana Bogusława Bartczaka.

Bogusław Bartczak posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej, doradztwie strategicznym, nadzorze korporacyjnym, restrukturyzacji operacyjnej i finansowej przedsiębiorstw oraz w inwestycjach kapitałowych.

Absolwent Politechniki Łódzkiej gdzie uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera elektroniki  oraz ukończył studia podyplomowe z zarządzania. Ukończył również roczne studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, Wlk. Brytania.

Swoją karierę rozpoczął w firmie Accenture jako doradca ds. zarządzania.

W latach 2000 – 2015 zarządzał wieloma firmami działającymi w Europie, w tym między innymi pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Europy Zachodniej Carlsberg Breweries A/S, Prezesa Zarządu Carlsberg Serbia AD, Prezesa Zarządu Carlsberg Italia S.p.A., Wiceprezesa Zarządu Carlsberg Polska S.A., Prezesa Zarządu NOMI S.A. oraz  Prezesa Zarządu Aluminium Konin S.A.

W latach 2015 – 2017 był Dyrektorem Zarządzającym w Alvarez & Marsal, międzynarodowej firmie doradczej specjalizującej się w restrukturyzacji firm oraz wsparciu realizacji transakcji kapitałowych.

Następnie w funkcji Prezesa Zarządu zarządzał spółkami: Black Red White S.A. (jeden z największych producentów mebli w Polsce), J.S. Hamilton Sp. z o.o. (lider sektora TIC, największego operator komercyjnych laboratoriów spożywczych i środowiskowych w Europie Centralnej) oraz jako Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający – spółką PrimaVega Sp. z o.o. (wiodący producent i dystrybutor świeżych warzyw zielonych w Polsce i Europie Wschodniej).

Podstawa prawna: §10 pkt. 5) w związku z  § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim