39/2020 Zmiany w składzie Zarządu – uzupełnienie informacji

21 sierpnia 2020

Raport bieżący RB-W  nr 39/2020

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego 36/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, podaje do publicznej wiadomości informacje na temat wykształcenia oraz doświadczenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Andrzeja Raubo, powołanego przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu z dniem 15 sierpnia 2020 roku.

Pan Andrzej Raubo

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie – tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku eksploatacji siłowni morskich. Absolwent Polsko-Austriackiego Studium Zarządzania i Marketingu w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1985, pracując na stanowisku Asystenta w Polskiej Żegludze Bałtyckiej w Kołobrzegu, a od roku 1987 – w Urzędzie Morskim w Szczecinie na stanowisku Inspektora.  W roku 1989 rozpoczął  własną działalność gospodarczą w  zakresie zarządzania nieruchomościami własnymi , zakończył ją   w  lipcu 2020 roku zbywając udziały w  Raubo i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Równolegle, od roku 1992 przez 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Komfort S.A. z siedzibą w Szczecinie i pozostawał akcjonariuszem tejże spółki. W latach 2002 – 2013 wspólnik i Prezes spółki Erison Sp. z o.o. Od roku 2010 wspólnik w spółce Fairfax Polska Sp. z o.o., od 2014 jej Prokurent  obecnie  od 2019- Prezes Zarządu , od roku 2012 wspólnik i Prokurent w  Signum sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinie, od 2015 Prokurent w Marina Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Zasiadał w latach 1995 – 2004 w Radzie Nadzorczej Invest Komfort S.A. w Gdyni. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej.

Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie budowy sieci sprzedaży, w tym prowadzenia relacji z klientem, restrukturyzacji firm oraz ofertowania na rynku publicznym.

Podstawa prawna:  §5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).