38/2020 Powołanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji

21 sierpnia 2020

 Raport bieżący RB-W  nr 38/2020

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat wykształcenia oraz doświadczenia członków Rady Nadzorczej powołanej w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

  1. Pan Wojciech Prentki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach, m. in. w szkoleniu Zarządzanie Zmianą Organizacyjną w Banku zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Rozwoju Olimpus w Poznaniu. Zdał egzamin na członka rad  nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Miejskim i Wojewódzkim na stanowisku inspektora w latach 1973-1982. W 1982 roku został Wicedyrektorem – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. budowy Centrum Sportowego MALTA. W latach 1990-1991 pełnił funkcję Dyrektora w Poznańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W 1991 roku rozpoczęła się jego kariera związana stricte z bankowością – został Dyrektorem Biura Zarządu Banku w Invest Bank S.A. w Poznaniu. W 1992 roku odszedł z banku do Sanpoz sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie został wiceprezesem ds. finansowych, by w 1993 roku powrócić do sektora bankowego, do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, gdzie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Organizacji i Zarządzania. Na stanowisku tym pozostał do roku 1995, kiedy to przeniósł się do Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Oddział Regionalny w Poznaniu, gdzie został Naczelnikiem Wydziału Marketingu. W 1997 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2003-2004 Dyrektor Regionu Wielkopolskiego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 2004-2009 objął analogiczne stanowisko w Banku Millennium S.A. W roku 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego Centrum Biznesu w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. a następnie od roku 2010 do 2014 był Dyrektorem Centrali w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Następnie świadczył usługi doradcze dla  Zarządu w spółkach MRÓZ S.A. oraz CMT Advisory, obecnie doradza Zarządowi Akropol Inwestycje.

Pan Wojciech Prentki był członkiem Rad Nadzorczych spółek Introl S.A., UWI S.A. , Pekabud Morasko sp. z o.o., One-2-One S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Infrastrukturalnych via Polonia S.A. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej ALUSTA S.A. oraz od 2007 roku w Radzie Nadzorczej POZBUD T&R S.A.

  1. Pan Jacek Tucharz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na Wydziale Handlu Zagranicznego. Ukończył podyplomowe studia w zakresie Polityki Marketingowej na SGH w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993 w Zespole Transakcji Giełdowych Biura Maklerskiego Powszechnego Banku Kredytowego S.A. pracując kolejno na stanowisku inspektora, specjalisty i maklera papierów wartościowych. W latach 1996 – 1999 pracował w XI Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. w Warszawie na stanowisku Analityka Inwestycyjnego a następnie Dyrektora Inwestycyjnego. Takie samo stanowisko zajmował w latach 1999 – 2002 w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Następnie w PZU NFI Management Sp. z o.o. (firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego) do roku 2004 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Wiodących. W roku 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w spółce portfelowej NFI Progress S.A. – Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. W styczniu 2007 podjął ponownie współpracę z Trinity Management Sp. z o.o., gdzie do roku 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Jednocześnie w latach 2007 – 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Auto-Centrum Puławska Sp. z o.o. W latach 2013 – 2014 pozostawał Wiceprezesem Zarządu Energosynergia Technologie Sp. z o.o.

Równolegle, od roku 2009 zasiada w Radach Nadzorczych spółek, w większości jako członek niezależny członek rady, reprezentujący inwestorów finansowych. Zasiadał w radach Nadzorczych spółek takich jak MLP S.A., AVIA AM Leasing S.A. Wilno, PENTON TFI S.A., HERKULES S.A. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Seco-Warwick S.A. (członek Komitetu Audytu), Forte S.A. W Radzie Nadzorczej POZBUD T&R S.A. od 2019 roku.

  1. Pan Dominik Hunek

Tytuł magistra prawa uzyskał w roku 2002 na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Pracował dla wrocławskiego a następnie warszawskiego oddziału międzynarodowej korporacji doradczej. 

Po przyjęciu na aplikację adwokacką współtworzył wrocławski oddział dolnośląskiej kancelarii. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2007 roku złożył egzamin adwokacki i rozpoczął praktykę adwokacką we wrocławskiej Kancelarii Budnik, Posnow i Partnerzy jako Partner. Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Hunek i Wspólnicy sp. k. Obrońca, pełnomocnik, doradca Zarządów spółek przemysłowych, energetycznych, koordynator lub kierownik dziesiątków projektów analitycznych, wdrożeniowych.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w negocjacjach problemowych, handlowych, pracowniczych, zarządzaniu przedsiębiorstwami doradczymi, grupami ekspertów. Procesualista z doświadczeniem kilkuset postępowań sądowych.              

  1. Pan Marcin Raubo

Ukończył studia licencjackie (BA) w zakresie Prawa przedsiębiorczego i Międzynarodowego Biznesu na London Metropolitan University w Londynie gdzie następnie kontynuował naukę na studiach magisterskich (MSc) na Birkbeck, University of London.

Od 2010 roku właściciel portu jachtowego w Szczecinie Marina Club Sp. z o.o. W latach 2011-2016 Zastępca Dyrektora spółki Energopol Szczecin S.A. Od roku 2014 do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Signum Sp. z o.o. W roku 2015 założył i pozostaje prokurentem w spółce deweloperskiej Marina Developer Sp. z o.o. Od 2015 roku Komandor Yacht Klubu Polski w Szczecinie. Od lutego 2020 Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Posiada doświadczenie m.in. w procesach ofertowania na rynku publicznym, w restrukturyzacji organizacji, cyfryzacji procesów organizacyjnych oraz w zakresie CSR.

W latach 2016-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Energopol Szczecin S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.

5. Pan Wojciech Wika- Czarnowski

Licencjat a następnie tytuł magistra na kierunku Zarządzanie uzyskał w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1998 jako przedstawiciel handlowy a następnie kierownik działu handlowego w spółce Clima Komfort s.c. w Grudziądzu. Od roku 2001 pracował kolejno na stanowiskach Specjalista sekcji kontraktów i przetargów publicznych, Promotor regionalny i menadżer rynku drogowego w Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o. w Buku koło Poznania. Od roku 2007 Prezes w spółce DWD System Sp. z o.o.

Podstawa prawna:  §5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).