33/2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A.

21 sierpnia 2015

Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. w dniu 21 sierpnia 2015 roku powołało Pana Slava Aarona Tenenbaum na członka Rady Nadzorczej Spółki.  

Pan Slava Aaron Tenenbaum jest prawnikiem, absolwentem DePaul University College of Law w Chicago USA. Od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzi własną kancelarię prawną posiadającą dwa oddziały: w Glenview oraz Chicago (Illinois), specjalizujące się w szczególności w branży budowlanej oraz deweloperskiej. Od 2000 roku Pan Slava Aaron Tenenbaum pełni funkcję Wiceprezesa GlobEx Developments, Inc. – firmy zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem i prowadzeniem procesów budowlanych. Pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej będzie sprawował nadzór nad strategią rozwoju Spółki na rynkach Ameryki Północnej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Slava Aaron Tenenbaum nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółki z Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-21Roman AndrzejakWiceprezes ZarząduRoman Andrzejak