31/2020 Zmiana miejsca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 sierpnia 2020 roku

11 sierpnia 2020

Raport bieżący RB-W  nr 31/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) zwołane na dzień 14 sierpnia 2020 roku, na godz. 11.00 (Raport bieżący numer 30/2020), odbędzie się w nowej lokalizacji, w Sali konferencyjnej w Hotelu Glamour w Przeźmierowie, przy ul. Rynkowej 92 (Sala Słoneczna).

Zarząd podjął decyzję o zmianie miejsca odbycia Zgromadzenia celem zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii a wskazana lokalizacja znajduję się w niedalekiej odległości od siedziby Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości pełną treść zaktualizowanego Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie. Jednocześnie informujemy, że wszystkie pozostałe informacje, projekty uchwał i dokumenty są aktualne i dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki: