3/2018 Informacja o oddaleniu przez Krajowa Izbę Odwoławczą odwołania Konsorcjum spółek w sprawie przetargu

19 stycznia 2018

 Raport bieżący nr 3/2018


Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2018 roku otrzymał informację od spółki zależnej „SPC-2” sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (dalej jako: SPC-2) o oddaleniu przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania Konsorcjum spółek: Kapsch CarrierCom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kapsch CarrierCom AG z siedzibą w Austrii, Kapsch CarrierCom France SAS z siedzibą we Francji i PORR Polska Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przetargu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS – postępowanie nr 6060/ICZ4/08860/03374/15/P.

W raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Emitent poinformował o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna „SPC-2” sp. z o.o., w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (Zamówienie).

Oferta została złożona przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia) oraz „SPC-1” Sp. z o.o., „SPC-2” Sp. z o.o. i „SPC-3” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum).

Jednocześnie informujemy, iż siedziba spółki „SPC-2” sp. z o.o. została przeniesiona z Warszawy do Wysogotowa (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

O fakcie podpisania umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.