27/2021 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki – uzupełnienie informacji.

03 września 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportu bieżącego 25/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, podaje do publicznej wiadomości informacje na temat wykształcenia oraz doświadczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Raubo.

Pan Andrzej Raubo

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie – tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku eksploatacji siłowni morskich. Absolwent Polsko-Austriackiego Studium Zarządzania i Marketingu w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1985, pracując na stanowisku Asystenta w Polskiej Żegludze Bałtyckiej w Kołobrzegu, a od roku 1987 – w Urzędzie Morskim w Szczecinie na stanowisku Inspektora.  Od roku 1989, przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą w  zakresie zarządzania nieruchomościami własnymi. Założyciel działającej od roku 1989 do dziś spółki  Raubo i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Od roku 1992 przez 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Komfort S.A. z siedzibą w Szczecinie i pozostawał akcjonariuszem tejże spółki. W latach 2002 – 2013 wspólnik i Prezes spółki Erison Sp. z o.o. Od roku 2010 wspólnik w spółce Fairfax Polska Sp. z o.o., od 2014 jej Prokurent a od 2019 roku – Prezes Zarządu. Od roku 2012 wspólnik i Prokurent w  Signum sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinie, od 2015 Prokurent w Marina Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

W latach 1995 – 2004 zasiadał w Radzie Nadzorczej Invest Komfort S.A. w Gdyni. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej, oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Od sierpnia 2020 roku zaangażowany w Grupę Kapitałową Pozbud: do lipca 2021 roku jako Wiceprezes Zarządu Pozbud S.A., Prezes Pozbud OZE Sp. z o.o. oraz Pozbud Inwestycje Sp. z o.o. Od sierpnia 2021 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Pozbud S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie budowy sieci sprzedaży, w tym prowadzenia relacji z klientem, restrukturyzacji firm oraz ofertowania na rynku publicznym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim