23/2017 Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Wiceprezesa Zarządu

05 września 2017

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 05 września 2017 roku. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu – Pana Romana Andrzejaka powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dotyczące transakcji dokonanej w dniu 04 września 2017 roku na akcjach Spółki przez ww. osobę jako pełniącą obowiązki zarządcze. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Powiadomienie-o-transakcji
(pdf, 144.67 Kb)