22/2023: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy z PKP Intercity.

07 lipca 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 28/2021 z dnia 10 września 2021 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2023 roku powziął informację, że do Spółki (jako Lidera) oraz Transtrain Sp. z o.o. (jako Partnera), działających w ramach Konsorcjum, może wpłynąć oświadczenie od PKP Intercity S.A. (dalej „Zamawiający”) o odstąpieniu od Umów na wykonanie:

  1. naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 5 wagonów osobowych typu 111A LUX oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ww. wagonów;
  2. naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 wagonów osobowych typu 112A LUX oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ww. wagonów.

Na podstawie powyższej informacji Emitent ocenia, że powołane przez Zamawiającego przesłanki odstąpienia są niewłaściwe a sporządzone na ich podstawie oświadczenie o odstąpieniu nie wywoła skutków prawnych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne