21/2016 Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

12 grudnia 2016

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 grudnia 2016 roku podpisał jako Lider Konsorcjum spółek ( Pozbud T&R S.A., Alusta S.A. i Dekpol S.A.) aneks z dnia 09 grudnia 2016 roku do Umowy nr 90/107/0069/15/Z/I zawartej w dniu 19 sierpnia 2015 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „Wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań?.

Powyższym aneksem przedłużono do 492 dni od Daty Rozpoczęcia Robót termin wykonania Robót (poprzedni termin – 126 dni od Daty Rozpoczęcia Robót), co oznacza, że Roboty wykonane będą do dnia 31 grudnia 2016 roku. Aneks obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)