20/2020 Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.

29 maja 2020

Raport bieżący 20/2020
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym informację, że Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Roman Andrzejak złożył w dniu 29 maja 2020 roku z tym samym dniem rezygnację z członkostwa w Zarządzie i z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja uzasadniona została stanem zdrowia, jednocześnie Pan Roman Andrzejak oświadczył, że podtrzymuje zamiar współpracy ze spółką w ramach specjalistycznej działalności deweloperskiej.
W wyniku powyższego, w skład Zarządu Emitenta aktualnie wchodzą:
Pan Łukasz Marcin Fojt jako Prezes Zarządu

Pan Michał Ulatowski jako Wiceprezes Zarządu